De Chronische Stress Regressie en Integratie CSRI® behandelmethode

De Chronische Stress Regressie en Integratie (CSRI) ® behandelmethode is een resultaatgerichte en multi-disciplinaire coachingsmethode met specifieke aandacht voor zowel het fysiologische herstel als het mentale, emotionele en gedragsmatige niveau. Veel aandacht is er daarnaast voor de noodzakelijke balans tussen belasting en herstel. Met de in de behandeling opgenomen Regressietherapie wordt de veroorzakende kern die ten grondslag ligt aan de onbewuste compensatoire stressreactie verwerkt en getransformeerd tot inzicht en innerlijke kwaliteiten en kracht. Het gevolg is dat men zichzelf hervindt en duidelijk ervaart waar de eigen grenzen liggen.

Er wordt in de therapie gewerkt met vier soorten ervaringen:

 • Het leven nu, inclusief de ogenschijnlijk vergeten eerste kinderjaren
 • De tijd tussen de verwekking en de geboorte
 • Vorige levens. Meestal is traumatisch sterven de meest indringende ervaring
 • De periode tussen het sterven en de volgende geboorte

Als we sterk aan ons lichaam, ons huis, ons werk of onze naasten gehecht blijven, kunnen we na het sterven blijven hangen bij het lichaam of in de omgeving waarin we gestorven zijn. Reïncarnatietherapie accepteert zulke merkwaardige ervaringen van cliënten. Geloven in reïncarnatie hoeft niet. De therapie gaat uit van ervaringen, niet van een levensovertuiging.

Geleidelijk en systematisch wordt de lichamelijke, emotionele en mentale belastbaarheid opgebouwd. Veel aandacht is er voor de balans tussen activiteit en herstel, verbetering van het zelfmanagement en het trainen van vaardigheden om op een gezonde wijze te kunnen functioneren.

De begeleidingsdoelen zijn:

 1. Opsporen en verwerken van de onverwerkte trauma’s die ten grondslag liggen aan de chronische stress Stoornis d.m.v. Regressietherapie:
  • vergroten van het bewustzijn en inzicht in zichzelf en omgeving
  • onbewuste negatieve drijfveren opheffen
  • blokkades transformeren in levenskracht (angsten, uitzichtloosheid, emotionele pijn, waanideeën, verdriet, rusteloosheid, etc.)
  • vrij maken van innerlijke kwaliteiten en verborgen intelligentie
 2. Herstellen en langdurig handhaven van de energiebalans door:
  • compensatoire stress stoppen door crisisinterventie
  • verminderen aantal en ernst van de psychosociale stressoren
  • herstelfysiologie bevorderen door educatie, oefening en coaching op het gebied van ontspanning, ademhaling en lichaamsbeweging
  • veranderingen in levensstijl, voeding en gedrag
  • medisch fitness en lichaamstraining onder deskundige leiding
  • gecontroleerde opbouw van werkbelasting in de thuissituatie
 3. Bevorderen van inzicht in en omgaan met de eigen innerlijke drijfveren en energie door:
  • de integratie van inzichten en levenskracht die is vrijgekomen door het transformatieproces van de in de therapie verwerkte trauma’s
  • psycho-educatie
 4. Verbeteren van zelfmanagementvaardigheden door:
  • inzicht geven in chronische stress en de historische, fysiologische, emotionele, mentale/cognitieve en gedragsmatige componenten hiervan
  • vaardigheden leren zoals: zelfwaarneming, behoeftes aangeven, naar optimaal vermogen reorganiseren/plannen, begrenzen, invloed uitoefenen op werkeisen, arbeidsomstandigheden en privé, zelfregulering, ontspannen en loslaten
  • attitudeverandering bewerkstelligen: van negatieve beleving naar positieve beleving, van kwantitatief naar kwalitatief, van extern gericht kompas naar intern gericht kompas, van doelgerichtheid naar ‘flow’, van gerichtheid op abstracties naar het ervaren van de concrete werkelijkheid, van vastgeroeste onbewuste overlevingsstrategieën naar bewuste keuze van handelen
 5. Toekomstplanning en begeleiding bij werkhervatting:
  • toekomst bewust en kritisch bezien, daarin eventueel andere keuzes maken
  • evenwichtigheid bij werkhervatting