Werkwijze Regressietherapie

Het maken van de afspraak. Dit zal meestal telefonisch gebeuren. Tijdens dit telefoongesprek wordt een inventarisatie gemaakt, medische informatie wordt opgevraagd, zoals medicijn gebruik, andere behandelingen, e.d.. Er wordt ook een inventarisatie gemaakt van het huidige probleem, de actuele vraag, de verwachtingen. Er wordt aan het eind besloten of er een sessie gedaan kan worden.

 • Bij verhindering dient de cliënt dit 24 uur (één werkdag) voor de gemaakte afspraak, tijdens kantooruren (09.00-18.00 uur), te melden. Bij niet verschijnen op de afspraak wordt 100% in rekening gebracht, uitgaande van een consult van 2,5 uur.
 • De afspraak voor een consult kan niet voor een ander gemaakt worden.
 • Na het maken van een afspraak wordt de afspraakbevestiging, praktijkinformatie, intake formulier en algemene voorwaarden per e-mail toegestuurd. Het intakeformulier dient volledig ingevuld te worden teruggemaild. Deze wordt voorafgaand aan de eerste sessie telefonisch doorgenomen.
 • Bij het eerste consult, voor het begin van de sessie, wordt het intakeformulier nogmaals doorgenomen. Het probleem, de actuele vraag, wordt verder uitgediept. Blijkt dat een ander probleem op dat moment actueler is, dan kan daar naar overgestapt worden. Nadat de vraag duidelijk is geworden, wordt de sessie gestart.
 • Bij het eerste consult wordt 1 uur doorberekend voor het voor- en nagesprek. Bij ieder vervolgconsult wordt 0,5 uur doorberekend voor het voor- en nagesprek.
 • Een normale Regressiesessie duurt gemiddeld tussen de 1,5 en 3 uur excl. voor- en nagesprek.
 • In uitzonderlijke gevallen waarbij de behoefte bestaat om langer door te gaan wordt tussentijds de mogelijkheid geboden de afspraak voor een normaal consult om te zetten in een intensive.
 • Een Zielsregressie duurt gemiddeld tussen de 4 en 5 uur excl. voor- en nagesprek.
 • Tijdens de sessie wordt een bewustzijnsverandering teweeg gebracht door geconcentreerd te werken aan het probleem. Deze verandering zorgt dat er een soort trance ontstaat waardoor het onderbewustzijn beter benaderbaar is. Er wordt voor, tijdens en na de sessie geen gebruik gemaakt van hypnose, maar van een lichte, verdiepende trance.
 • Als de sessie beëindigd is, wordt de sessie doorgesproken.
 • De eerste dagen na de sessie kan er een emotionele en lichamelijke reactie komen op de sessie. De ervaringen moeten ook verder verwerkt kunnen worden. Indien in deze periode vragen ontstaan, kan er altijd contact opgenomen worden om deze vragen door te nemen. Indien noodzakelijk kan er een vervolg afspraak gemaakt worden.
 • Het aantal benodigde sessies om inzicht te krijgen in één belemmering, ligt tussen de 1 en 5. De ervaring leert dat als het aantal sessies meer dan 5 wordt, terwijl steeds hetzelfde onderwerp onderzocht wordt, goed bekeken moet worden of deze vorm van therapie wel de juiste is.
 • Tijdens de sessie worden aantekeningen en geluidsopnames gemaakt. Deze zijn een onderdeel van het cliëntdossier. Dit dossier is alleen ter inzage beschikbaar voor de therapeut en de cliënt.
 • Na iedere sessie wordt de factuur, en indien gewenst, samen met een kopie van de geluidsopname per post toegestuurd.