Wat is Regressie- en Reïncarnatietherapie?

Regressie is het herbeleven van vroegere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenaardigheden. Regressietherapeuten gebruiken herbelevingen voor het ophalen van vergeten en onverwerkte ervaringen die storend nawerken, maar ook voor het reactiveren van goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens. Klachten als angsten, depressies, relatieproblemen en seksuele problemen hebben oorzaken. Ook storende karakter- trekken als luiheid of negatieve overtuigingen als “het is mijn schuld dat alles fout gaat,” hebben oorzaken in het verleden. Hetzelfde geldt voor veel lichamelijke klachten. Die oorzaken hebben we vaak vergeten. In die vergeten belevingen zitten emotionele wonden die nooit geheeld zijn, of ze waren aanleiding tot hard- nekkige, half bewuste overtuigingen. Zulke overtuigingen veranderen slechts als we begrijpen hoe ze ontstaan zijn en waarom we ze hebben vastgehouden. Herbeleven met begrip vergemakkelijkt het loslaten van die overtuigingen. Na het opsporen en herbeleven van de onverwerkte ervaringen ontladen de emoties zich en ervaren cliënten de samenhang tussen hun ervaringen van toen en de klachten van nu.

Resultaten van Regressie- en Reïncarnatietherapie zijn, zoals van bijna elke psychotherapie, te onderscheiden in:

mentale resultaten: toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip voor mensen, bevrijding van hardnekkige storende ideeën;
emotionele resultaten: innerlijke kalmte, zelfacceptatie en zelfvertrouwen, herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties (bv. kunnen genieten), uiten van emoties (bv. verdriet en kwaadheid);
lichamelijke resultaten: verdwijnen van psychosomatische spanningen en kwalen, d.w.z. lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald worden, zoals onvoldoende energie en weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, lichamelijke klachten zonder medische verklaring.

Regressietherapeuten werken daarom met vier soorten ervaringen:

Het leven nu, inclusief de ogenschijnlijk vergeten eerste kinderjaren.
De tijd tussen de verwekking en de geboorte. De geboorte is vaak het meest ingrijpend. Toch zijn er ook voor de geboorte soms gebeurtenissen die een leven lang nawerken, zoals een abortuspoging.
Vorige levens. Meestal is traumatisch sterven de meest indringende ervaring. Dan blijft veel onverwerkt, vooral als ons bewustzijn vernauwd is door angst en pijn, hevige emoties of door verdoving.
De periode tussen het sterven en de volgende geboorte. Als we sterk aan ons lichaam, ons huis, ons werk of onze naasten gehecht blijven, kunnen we na het sterven blijven hangen bij het lichaam of in de omgeving waarin we gestorven zijn.
Reïncarnatietherapie accepteert zulke merkwaardige ervaringen van cliënten. De resultaten rechtvaardigen dat. Een onderzoek liet zien dat meer dan de helft van de cliënten helemaal of bijna helemaal (en blijvend) van zijn klacht afkomt in gemiddeld zes sessies van 2,5 uur. Nog eens een kwart van de cliënten meldt dat de klachten minder zijn geworden, hoewel 70% van de cliënten al eerder vergeefs voor hun klacht waren behandeld, soms jarenlang. Geloven in reïncarnatie hoeft niet. De Reíncarnatietherapie gaat uit van ervaringen, niet van een levensovertuiging.

Voor wie is Regressietherapie geschikt?

Regressietherapie en Reïncarnatietherapie werkt op inzicht. Dat gaat alleen als we de oorzaak van onze problemen willen begrijpen, en zelf aan onze genezing en ontwikkeling willen werken. Regressietherapie en Reïncarnatietherapie confronteert ons met onze onverwerkte emoties en onze vaak pijnlijke herinneringen. Dat moeten we aandurven en we moeten de indrukken die opkomen serieus nemen, ze niet bij voorbaat als onzin afdoen. Als we moeilijk bij onze gevoelens komen, gaat regressie moeizamer. Soms zijn we er dan bij gebaat eerst een ander soort therapie te doen, bv. een vorm van lichaamswerk.

Goede aanleidingen voor Regressietherapie en Reïncarnatietherapie zijn:

onbegrepen en ongewilde reacties die leiden tot klachten als angsten, depressies, relatieproblemen en seksuele problemen;
karaktertrekken die ons dwars zitten en overtuigingen die ons hinderen en vasthouden;
hardnekkige lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.
Angst voor de dood en gevoelens van zinloosheid. (geldt alleen voor Reïncarnatietherapie)
Regressietherapie is bijzonder geschikt voor de verwerking van ongevallen, berovingen of verkrachtingen, oorlogsgeweld of het verlies van een naaste. Regressietherapie is immers gespecialiseerd op het verwerken van trauma’s: het ontshocken, het ontladen van stress, het losmaken en verwerken van vastzittende emoties en het herstellen van geheugenverlies. Het gaat er dan natuurlijk niet om meer op te halen, maar beter te verwerken. Bij te langdurige rouw is het op zijn plaats te onderzoeken of eerdere ervaringen gereactiveerd zijn en verwerkt dienen te worden. Cliënten met onvoldoende realiteitszin kunnen problemen van vorige levens als excuus voor hun problemen nu nemen. Opgaan in de eigen binnenwereld kan hun contact met de buitenwereld verder verzwakken. Daar staat tegenover dat zg. waanbeelden soms levendige herinneringen uit vorige levens zijn. Irreële angsten kunnen de resten zijn van onverwerkte trauma’s uit vorige levens. Stemmen die men hoort, kunnen afgesplitste delen van de eigen persoonlijkheid zijn. Maar men kan ook te open staan voor onbelichaamde zielen. Deze spreken dan als stemmen tot de persoon en roepen ook andere gewaarwordingen op. Regressietherapie voor psychiatrische cliënten opent ongetwijfeld mogelijkheden, maar vergt veel van de therapeut. Over het algemeen is het niet verstandig dit buiten een kliniek te doen.