Doel Regressietherapie

Bijna ieder mens heeft een natuurlijk verlangen naar gezondheid, innerlijke- en materiële zekerheid, verbondenheid met jezelf en de buitenwereld, erkenning van anderen. In andere woorden het verlangen naar een zinvol en gelukkig leven.

We worden maar al te vaak geconfronteerd met pijnlijke emoties en ingrijpende gebeurtenissen die dit verlangen uitvergroot. Door deze problemen kunnen we concluderen dat een zinvol leven en gelukkig bestaan voor ons onbereikbaar is geworden.

Hierbij denken we aan problemen zoals vasthouden aan beperkende en destructieve gedachten, angsten die je al zolang je je herinnert bij je draagt, de gevolgen van shock, terugkerend vervelend gedrag.

Regressie- en Reïncarnatietherapie is een heel effectieve therapie om inzicht te krijgen in en het overwinnen van heel veel uiteenlopende en vaak onbegrijpelijke problemen.

Regressie- en Reïncarnatietherapie is een transpersoonlijke psychotherapie, die het mogelijk maakt voor een cliënt de dialoog aan te gaan met verschillende delen van zichzelf die nu en hier voor problemen zorgen. Deze verdrongen of vergeten delen van de persoonlijkheid zijn er de oorzaak van dat mensen vast zitten in ongewenst gedrag of dat ze moe en lusteloos zijn, of pijnen en angsten hebben. Hierbij maken we o.a. gebruik van technieken uit Voice dialogue, Gestalttherapie, NLP, hypnotherapie en psychosynthese. Het verdringen van persoonlijkheids- delen (uit de jeugd of eerder) is een heel normaal gebeuren, maar het kost enorm veel energie. Alles wat we in het verleden gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken en geproefd hebben kunnen we in trance opnieuw ervaren. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat als we ons ergens op concentreren. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat we de dingen om ons heen bijna niet meer merken als we een spannend boek lezen of naar een boeiend televisieprogramma kijken. Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen ‘weten’ het gewoon. Tijdens herbeleving blijft men zich bewust van het contact met de Regressietherapeut, terwijl men tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdekt men hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.

Het einddoel van Regressietherapie is het loslaten van niet-eigen gevoelens en gedachten. Dit leidt tot het niet meer kwijt raken van eigen energie aan angsten of remmende gevoelens, desinteresse in het leven of onverklaarbare pijn. Hierdoor ontstaan een completer zelfbewustzijn en veranderende ervaringen in lichaam, geest en ziel. De persoonlijkheid in het hier en nu krijgt meer kracht en een nieuwe kans om van dit leven iets te maken, er beter mee om te gaan en daarvan te genieten.