Wat doet Mensics voor bedrijven en instellingen?

MENSICS biedt u een keuze uit workshops, intensives en cursussen, die niet gericht zijn op nog meer snelle en up-to-date kennis uit uw branche, maar die specifiek zijn toegesneden op de Mens die eraan deelneemt. Uw mensen hebben al zoveel cursussen gedaan!

Het komt erop aan dat iemand kan benutten wat h/zij al heeft; dat je op precies het juiste moment je eigen kwaliteiten kunt inzetten zonder gestoord of afgeleid te worden door onnodige ruis.

De aanpak van MENSICS is erop gericht dat men beter functioneert, makkelijker kan beschikken over datgene dat men al in zich heeft. Wat is je kracht? Wat houdt je tegen? wat is je zwakte? Wij onderzoeken het samen en direct, en de transformerende werking is al begonnen.

Net als in de filosofische heuristiek, waar door de zoektocht van het teruggaan naar de bronnen diezelfde bronnen veranderen, zo veranderen ‘blokkades’ of zwakten wanneer je er serieus naar zoekt en kijkt. De kern van de obstructie blijkt de bron voor de opheffing daarvan. Er is geen betere investering dan die welke vreugde geeft in je eigen leven!

Wij komen u graag vertellen wat u van ons kan verwachten.