Regressietherapie is een intensieve, kortdurende en snel resultaat gevende transpersoonlijke psychotherapie

  • Voor het verwerken en oplossen van actuele problemen, zowel psychisch als psychosomatisch.
  • Voor het herstellen van innerlijke kracht, het hervinden van talenten en vermogens.
  • Voor iedereen die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en zijn eigen leven.

In regressietherapie wordt er vanuit gegaan dat de oplossing van je probleem in jezelf verscholen ligt. Om bij die oplossing te komen moeten we op zoek naar de oorzaken van de huidige klachten.
Die oorzaken zijn d.m.v regressietherapie te vinden in het verleden, vaak in de kinderjaren.

Deze oorzakelijke ervaringen zijn, zonder begeleiding van een ervaren regressietherapeut, meestal niet bewust oproepbaar; we hebben ze vergeten of verdrongen vanwege hun vaak pijnlijke karakter. Vanuit het onbewuste werken ze echter psychisch en fysiek door en beïnvloeden zo ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag en ons lichamelijk welbevinden.

Met regressietherapie maken we contact met deze oorzakelijke ervaringen. Het opnieuw beleven ervan en de erop volgende ontlading(en) en verwerking vormen de kern van regressietherapie. Door een bevrijdende herbeleving onder begeleiding van een deskundige regressietherapeut kan emotionele ballast losgelaten worden en inzicht worden verkregen hoe en waarom een probleem is ontstaan. Zo kom je weer in je eigen kracht te staan en worden goede gevoelens geactiveerd evenals slapende vermogens en talenten.

De kracht van regressietherapie ligt in de (snelle) werking op zowel emotioneel, mentaal, als lichamelijk, energetisch en spiritueel niveau.

Om bij de oorzaken te komen gaan we tijdens regressietherapie uit van de huidige symptomen. Tijdens regressietherapie komt men door diepe concentratie op die symptomen haast vanzelf in een trancetoestand (vergelijkbaar met het zeer geconcentreerd lezen van een boek waarbij men niets meer van de omgeving opmerkt). Op de instructies van de regressietherapeut komt de cliënt in een ervaring die oorzakelijk in verband staat met de huidige symptomen.

Wat men ervaart is enigszins te vergelijken met een heldere droom. Tegelijkertijd blijft het wakende bewustzijn intact en ervaart men zich nog steeds bij de regressietherapeut in de stoel of op de bank. Deze staat van bewustzijn stelt de cliënt in staat de regressie ervaringen direct mentaal te verwerken en zo diep inzicht te krijgen. Dit bewustzijn op twee sporen wordt elliptisch bewustzijn genoemd.