Transformatie Life Coaching

Transformatie Life Coaching is een bijzondere vorm van Life coaching, speciaal voor mensen die zich in een transformatieproces bevinden.

Transformatie Life Coaching is het begeleiden van mensen die in hun persoonlijke ontwikkeling zijn terecht gekomen in een transformatieproces. In een dergelijk proces komen mensen onder geweldige druk te staan van allerlei onverwachte – en vaak ook ongewenste – veranderingen in hun leven. Deze mensen ervaren het leven dan vaak als een enorme chaos waar ze geen invloed meer op hebben. Ze proberen uit alle macht om er greep op te krijgen, maar zonder wezenlijk resultaat. In dit soort situaties is begeleiding door een ervaren Transformatie Life coach werkelijk cruciaal geworden.

Het omgekeerde kan soms ook het geval zijn wanneer iemand helemaal vast komt te zitten. In zo’n situatie lijkt alles vaak tot stilstand te zijn gekomen en lijkt het leven wel doods. Er wordt dan niets sprankelends meer ervaren. Iedere poging om uit deze, vaak als drijfzand ervaren, situatie te komen lijdt schipbreuk en men zakt alleen maar dieper weg.

Onder de juiste begeleiding klimt men dan na verloop van tijd weer stap voor stap uit dat diepe dal, om in een vaak verbazingwekkende nieuwe belevingswereld te komen. Mensen die dit hebben ervaren, spreken van een wezenlijke transformatie. Ze hebben dan veel meer innerlijke rust, zijn veel gelukkiger en worden uitermate succesvol in wat ze ondernemen!

Transformatie Life Coaching kan je helpen om je doelen te bereiken, op welk levensgebied dan ook. Het coachingsproces is een ‘ontdekkingsreis’ waarin je werkelijk inzicht krijgt in wie je bent en wat je wilt. Dit bewustwordingsproces brengt je tot persoonlijke en daaruit voortvloeiende professionele ontwikkeling. Transformatie Life Coaching kan helpen je reeds aanwezige maar vaak nog onbewuste bronnen, talenten, kwaliteiten en groeimogelijkheden aan te boren. Transformatie Life Coaching helpt om je leven en werk op orde te krijgen en een stap verder te komen – op de voor jou beste weg.

Meestal gaat het vooraleer om eenvoudige, doch moeilijk te realiseren veranderingen op het gebied van balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen en zelfstandigheid, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling en afstemming van talenten op loopbaan en levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.

Transformatie Life Coaching gaat ook over het hervinden van inspiratie, energieker worden, in flow komen, persoonlijke groei en ontwikkeling, evenwichtiger worden, zingeving en zinbeleving, meer authenticiteit en zelfrealisatie.

Transformatie Life Coaching die hierin slaagt, verandert je leven! Soms met spectaculaire stappen, maar steeds reëel. Dit is wezenlijke transformatie, die meestal verder en dieper gaat dan verwacht en die het mogelijk maakt om vrij te kunnen leven en werken vanuit je hart, je talenten en diepste drijfveren.

Om te leren wát de ervaringen in je leven, op je werk, en datgene wat je (vaak) overkomt, of waar je steeds maar weer tegenaan loopt jou te vertellen hebben, is bewustzijnsontwikkeling essentieel. Wat weerspiegelt het? Wat zijn de grote thema’s in je leven en je werk?

Onderbewuste belemmeringen en remmingen kunnen in de weg zitten. Dit kunnen bijvoorbeeld negatieve gedachtepatronen zijn die als het ware als een ‘script’ fungeren, als een programma, waardoor je jezelf onbewust blokkeert in het bereiken van hetgeen je voor ogen hebt. Als je je meer bewust wordt wát je onderbewuste drijfveren zijn, dan kun je ervaren en begrijpen wat er nu eigenlijk verborgen zit onder de alledaagse werkelijkheid. Dan begrijp je waarom je de dingen doet die je doet zoals je ze doet, waarom je tegen bepaalde zaken telkens weer aanloopt en waarom jou elke keer weer hetzelfde overkomt. Je krijgt inzicht in je gedrag en de gedachten en gevoelens die daaraan ten grondslag liggen. Dat is zelfkennis, zelfinzicht. Inzicht in je hele wezen, maar ook in relatie tot anderen.

Als blokkades en remmingen zijn opgelost kunnen ondergesneeuwde talenten en vaardigheden weer tot bloei komen en beschik je weer over je volledige potentieel aan innerlijke kracht.

Heb je behoefte aan verandering in je leven? Vinden er plotselinge veranderingen plaats waar je eigenlijk niet om gevraagd had? Loop je steeds tegen dezelfde problemen aan? Verhuizing, scheiding, verlies, ziekte, verschuivingen in het werk? Twijfel je over welke stappen je zult nemen? Door Transformatie Life Coaching leer je anders kijken naar de dingen die spelen en krijg je perspectief in je leven.

Het coachingsproces is interactief en geeft inzicht in je diepe innerlijke processen en diep gewortelde gewoontes. Als Transformatie Life Coach maak ik gebruik van een scala aan diepte-psychologische en transpersoonlijke technieken, afgestemd op de individuele behoeften en vaardigheden. Gesprekken, visualisaties, oefeningen, familie- of organisatieopstellingen, tekenen, dromen, maar ook regressietherapie kunnen aan de orde komen. Tegelijkertijd krijg je praktische handvatten aangereikt om de inzichten vorm te geven in een nieuwe, door jou gecreëerde werkelijkheid.

  • ieder mens beschikt over een innerlijk kompas en kan ontdekken wat hij/zij wil;
  • ieder mens heeft in potentie alles in huis om zijn/haar dromen en doelstellingen te realiseren;
  • ieder mens heeft het vermogen heeft om succesvol te zijn en innerlijke vervulling en geluk te ervaren.