Oorzaken van burnout en chronische stress

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot chronische stress. Vaak is het een combinatie van:

  • Kenmerkende situaties
  • Individuele kenmerken
  • Onbewuste reactiepatronen

Bij de eerste oorzaak valt te denken aan werkdruk, arbeidsomstandigheden, factoren in de privé- situatie.

Bij de tweede oorzaak valt te denken aan psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement.

Bij de derde oorzaak valt te denken aan onbewuste gedragingen die voortvloeien uit onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Deze onbewuste gedragingen activeren weer de compensatoire stressreactie. Een ver-storing van de belastingherstel is hiervan het gevolg