Regressietherapie voor kinderen en jongeren

Kinderen staan aan het begin van de bloei van hun leven

Wanneer zij belemmeringen ervaren in hun leven zoals bijv. ‘ik kan het toch niet’ of ‘dat durf ik niet’ is het voor hen bevrijdend om daar nu al een oplossing voor te vinden. Bovendien hoeven ze daar dan ook later geen last meer van te ondervinden.

Ook bij kinderen is veel informatie opgeslagen in het onderbewuste doordat ervaringen nog niet afgemaakt zijn. Dat kan een zware bevalling zijn of ingrijpende omstandigheden die binnen hun omgeving hebben plaats gevonden. Waarbij overigens blijkt dat een bepaalde ervaring voor het kind op een veel ingrijpendere manier impact gehad kan hebben dan een volwassene aanneemt. Zoals de bevalling voor de moeder een heel andere ervaring is dan de geboorte voor het kind. Maar ook onbewuste ervaringen die in vorige levens hebben plaatsgevonden kunnen hun sporen nalaten in het hier en nu. Kinderen kunnen soms verhalen vertellen die volwassenen als onzin of fantasieën bestempelen. Door deze verhalen serieus te nemen kunnen op een natuurlijke manier via de belevingswereld van het kind onverwerkte ervaringen doorgewerkt worden.

Problemen kunnen zich uiten doordat het kind slecht slaapt of vaak klaagt over buikpijn of hoofdpijn terwijl daar geen medische oorzaak voor kan worden gevonden. Ook allerlei allergieën en/of overgevoeligheden kunnen daarvoor een aanwijzing zijn. Maar ook emotionele klachten zoals angsten, sombere buien, agressief gedrag, faalangst, eetstoornissen, heimwee, zich terugtrekken, pesten, gepest worden of onzekerheid.

Ook kinderen kunnen goed behandeld worden met Regressietherapie. De methode wordt aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van het kind. Er is vaak een link met de benadering door de ouders van het kind. Soms is het, om goede resultaten te krijgen, nodig dat de ouders inzicht krijgen in zichzelf. In dat geval worden zij uitgenodigd om ook een sessie te komen doen.

Click edit button to change this text.

Regressietherapie is uitermate geschikt voor kinderen en jongeren die:

 • uit hun evenwicht zijn.
 • door onverwerkte gebeurtenissen in het verleden niet in staat zijn de draad weer op te pakken.
 • veel te verduren hebben: gepest worden, waardoor ze hun zelfvertrouwen verliezen.
 • door scheiding of overlijden in hun directe omgeving een rouwproces door moeten maken.
 • te veel open zijn, of zich juist terug trekken.
 • hooggevoelig zijn (HSP).
 • nieuwetijdskinderen zijn.
 • soms tijdelijk om wat voor reden niet lekker in hun vel zitten en over een drempeltje geholpen moeten worden.
 • ADHD-gedrag, gedragsstoornissen en onbegrepen/dwangmatig gedrag vertonen.
 • Onbegrepen angsten hebben.
 • leerproblemen hebben.
 • continu in een droomwereld leven, niet echt aanwezig zijn.

Kinderen beschikken vaak nog niet over de vaardigheden om over hun problemen te praten, te begrijpen en te verwerken.

Ze geven eerder signalen af in de vorm van onhandelbaar gedrag of zich juist helemaal terugtrekken. Klachten van lichamelijke aard zoals hoofdpijn, buikpijn, maar ook eczeem kunnen een fysieke weerslag zijn van een psychisch probleem. Het kunnen signalen zijn, dat het kind geen verweer heeft tegen de problematiek die op hem/haar afkomt.

In de therapie staat de beleving van het kind centraal. De Regressietherapeut sluit daar bij aan door het kind te laten focussen op zijn/haar emoties, lichaamsgewaarwordingen en gedachtegangen. Vertellen is het rechtstreeks in taal uitdrukken van innerlijke beelden. Tekenen kan het kind helpen deze ervaringen zoals angst, verdriet, onvermogen etc. te verwerken en een “daadwerkelijke” plek te geven. Ook wordt er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld visualisaties en totemdieren. Verder worden er oefeningen gedaan afhankelijk van het kind, bijvoorbeeld hoe kan het kind zichzelf afsluiten als het teveel “open staat”, en het werken aan zelfvertrouwen bij faalangst en pesten. Het oefenen van “gronden”, en het schoonmaken van de aura.

Vooral bij jonge kinderen en bij kinderen met concentratiestoornissen(ADHD,ADD) werk ik regelmatig met één van de ouders. D.m.v. een telepathische regressiesessie maakt de ouder contact met de onderliggende problematiek van het kind. De ouder verbindt zich op zielsniveau met zijn/haar kind en ervaart zichzelf op dat moment als het kind ten tijde van de veroorzaking van het probleem. Uit ervaring blijkt dat deze vorm van Regressietherapie verbluffende resultaten geeft.