Disclaimer en Copyright

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site aangeboden wordt niet (volledig) de juiste is.

Tesso Holst – praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Tesso Holst – praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen, geen controle heeft. Tesso Holst – praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen, draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Copyright

De op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van Tesso Holst – praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De op deze site genoemde Workshops en trainingen van het MENSICS Instituut en de daarin gebruikte termen benamingen voor training en technieken zijn het product van jarenlange ervaring en mogen niet door derden worden gebruikt noch gehanteerd.
Copyright ligt bij MENSICS /Marion Boon en/of Tesso Holst.

Collega’s die geïnteresseerd zijn in de workshops kunnen zich opgeven voor deelname in het netwerk van Professionele Mensics Trainers, waarvoor een post-graduate bijscholing bestaat die alleen door het MENSICS Instituut © wordt gegeven.

Opgave bij training@mensics.nl

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Tesso Holst – praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen, geen controle heeft. Tesso Holst – praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen, draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.