Visie op de doelgroep

Voor de lichamelijke, emotionele en psychische klachten die chronische stress kenmerkt, hanteren wij de term Chronische Stress Stoornissen. Chronische Stress Stoornissen kenmerken zich door toenemend disfunctioneren op cognitief gebied (bijv. concentratie- en geheugenproblemen), op emotioneel gebied (bijv. prikkelbaarheid, snel in tranen uitbarsten, depressief, angstig) en op lichamelijk gebied (bijv. snel moe, slecht slapen, maag en darmproblemen, gespannen spieren). Ook ontstaan er gedragsproblemen (bijv. meer roken, drinken, ruziën, terugtrekken) en neemt de belastbaarheid steeds verder af, tot het punt waarop men nergens meer energie voor heeft en nergens meer zin in heeft. Bij Chronische Stress Stoornissen is primair sprake van psychische disharmonie en secundair van een lichamelijke ontregeling die de klachten veroorzaakt.

De concrete invulling van de coaching en begeleiding is altijd individueel maatwerk. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen maakt gebruik van de ‘Chronische Stress Regressie en Integratie (CSRI) ®’ behandelmethode, gecombineerd met toepassingen uit verschillende coachings- en begeleidingsstromingen. Er wordt waar nodig samengewerkt met vertegenwoordigers uit andere disciplines, zoals huisartsen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, ontspanningstherapeuten, enz.

De Chronische Stress Regressie en Integratie (CSRI) ® behandelmethode is een individueel multidisciplinair traject met regressietherapie en fysieke en mentale life coaching als hoofdingrediënten. Tesso Holst – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie Driebergen kent geen wachtlijsten. Na aanmelding vindt binnen 7 dagen een telefonische intake plaats en worden het intakeformulier en de vragenlijsten toegestuurd.

Door onbewuste overtuigingen en gedragspatronen die gevormd zijn door opvoeding (gezin), maatschappij (scholing, leefomgeving, werkomgeving) en onverwerkte gebeurtenissen (trauma’s) kan er een vast patroon, een ‘overlevingsstrategie’ zijn ontstaan die uitmondt in langdurige mentale, emotionele en of fysieke overbelasting. Chronisch onvoldoende herstel door langdurige (mentale, emotionele en/of fysieke) overbelasting leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen waardoor chronische stress ontstaat.

Met behulp van de regressietherapie wordt de huidige mentale, emotionele en fysieke disbalans getransformeerd naar innerlijke harmonie, kracht en inzicht. Door middel van fysieke en mentale life coaching worden de gevolgen van chronische stress tot staan gebracht en teruggedraaid. Achteraf voelen mensen zich completer. Men is weer klaar voor een volgende stap!