Uitgangspunten coachingstraject

‘We maken dingen ingewikkeld doordat we niet weten wat we eigenlijk belangrijk vinden en nodig hebben. Zodra we het wel weten worden de dingen eenvoudig.’ – Eric Schneider

Uitgangspunt is dat je het antwoord op de coachvraag in jezelf kan vinden. Van binnenuit bepaal je (opnieuw) richting en doel. Deze innerlijke oriëntatie levert het (zelf)vertrouwen en enthousiasme op die nodig zijn bij het inzetten van een nieuwe koers. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de stappen die jij wenst te zetten. Coaching zal je helpen om in je eigen kracht te gaan staan en de belemmeringen die je ervaart worden duidelijker. Zo ontstaat ruimte om het anders te gaan doen. Dit kun je tijdens en tussen de sessies ook oefenen.

Het coachingsproces is interactief en geeft inzicht in je diepe innerlijke processen en gewoonten. Als coach maak ik gebruik van een scala aan diepte-psychologische en transpersoonlijke technieken, afgestemd op de individuele behoeften en -vaardigheden. Gesprekken, visualisaties, oefeningen, familie- of organisatieopstellingen, tekenen, dromen, maar ook regressies kunnen aan de orde komen. Tegelijkertijd krijg je praktische handvatten aangereikt om de inzichten vorm te geven in een nieuwe, door jou gecreëerde werkelijkheid.

Het stimuleert om in het ‘hier en nu’ te leven: met je aandacht aanwezig zijn bij het moment in plaats van te leven op de automatische piloot. Door het vergroten van je bewustzijn leer je je gedachten en gevoelens waar te nemen in plaats van je erdoor te laten meeslepen. Om met openheid en acceptatie aandacht te hebben voor wat zich bij jou voordoet.