Wanneer Regressietherapie?

Regressie- en Reïncarnatietherapie is effectief bij het oplossen van emotionele problemen, gedragsproblemen, psychosomatische klachten, posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en lichamelijke klachten zonder medische verklaring. Ook binnen het kader van innerlijke bewustwording, en zelfverwerkelijking kan deze therapie behulpzaam zijn door blokkades weg te nemen en potentiële talenten en vaardigheden vrij te maken.

Regressietherapie is inzetbaar bij problemen en klachten zoals:

 • Hardnekkige lichamelijke klachten, met of zonder medische oorzaak
 • Slapeloosheid, angstige repeteerdromen
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Burnout en chronische stress
 • Relatie en of seksuele problemen
 • Verslavingen
 • Stervensbegeleiding
 • Rouwverwerking van verlies van vrienden familieleden
 • Angst voor de dood
 • Doorwerkingen van Bijna-doodervaringen (BDE)
 • Bij ongevallen met psychische en/of lichamelijke nawerkingen, trauma’s, geweld, verlies
 • Angsten en fobieën
 • Borderline-persoonlijkheidsstoornissen
 • Vastzittende overtuigingen als: “ik ben niet goed genoeg”, “ik kan het niet”, “het is mijn schuld dat altijd alles fout gaat’
 • Wanneer je je niet in je kracht voelt staan, uit evenwicht zijn
 • Bij lange periodes van lage energie of depressie, zwakte of ziekte, uitzichtloosheid
 • Niet om kunnen gaan met bepaalde karaktereigenschappen van gezins– of familieleden, vrienden of collega’s
 • Geen verantwoordelijkheid (durven) nemen
 • Eetstoornissen
 • Je niet thuis voelen hier op aarde of in je lichaam
 • Wanneer je jezelf slachtoffer voelt van de omstandigheden of vaak tegen dezelfde soort problemen oploopt
 • Bij onverklaarbare heftige emotionele reacties op gebeurtenissen in het dagelijks leven
 • Actuele problemen zoals aanrandingen, berovingen of ernstige ongelukken met blijvend letsel
  (Bij problemen die direct voortkomen uit de actuele omstandig­heden, bijvoorbeeld nog voortdurende mishandeling door een partner of een ouder, is eerder deskundige advisering, een directieve therapie of hulp van maatschappelijk werk nodig).