Vergoedingsmogelijkheden

Cliënten kunnen Regressie- en Reïncarnatietherapie geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen door:

  • De tarieven voor particulieren heb ik bewust laag gehouden d.m.v. het niet meegaan met de niet relevante medische opleidingseisen die aanvullende zorgverzekeringen eisen om voor een kleine vergoeding in aanmerking te komen. Hierdoor zijn de uiteindelijke kosten het zelfde voor mensen met een aanvullende verzekering en lager voor mensen zonder aanvullende verzekering.
  • Vergoeding uit persoonsgebonden budget
  • Vergoeding op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
  • Werkgevers die uit preventieve overwegingen financiële bijdrage leveren aan de fysieke, emotionele en mentale gezondheidstoestand van personeel