Ervaringen met regressietherapie onder begeleiding van Tesso Holst.

Het is alweer enige jaren geleden dat wij voor het eerst bij Tesso kwamen. Mijn zoon was de eerste die een sessie onderging en wij, zijn ouders, mochten daarbij zijn. Die sessie had zo’n goed resultaat dat ik voor mezelf een afspraak maakte toen dat nodig bleek.

Een “typische” sessie bestaat eigenlijk niet. Een volgorde wel. Een afspraak bij Tesso bestaat altijd uit een voorgesprek, de regressiesessie zelf en een nagesprek.

Het voorgesprek dient om de vraagstelling duidelijk te krijgen. Soms is het probleem behoorlijk duidelijk. Dan is het alleen nog bepalen met welke zin de regressie begonnen wordt. Kom ik straks op terug. Gemiddeld duurt het voorgesprek bij mij 45 minuten.

Het bepalen van de beginzin kan heel belangrijk zijn omdat dit een bepaald gevoel oproept. En vanuit dit gevoel is het makkelijk om een regressie te starten. Soms is zo’n zin niet de meest handige manier om een regressie te beginnen. Tesso is er erg goed in om die methode uit te kiezen waarmee de sessie het beste kan beginnen.

Een regressiesessie zelf duurt bij mij tussen de anderhalf en tweeëneenhalf uur. Dat lijkt lang, maar het voelt nooit zo lang. Als ik eenmaal in een sessie zit lijkt het of de tijd voorbij vliegt. Het is iedere keer weer afwachten of de problematiek veroorzaakt werdt in dit leven, of in een (of meerdere) vorige leven(s). Tesso rust niet tot duidelijk is waar de problematiek zijn oorsprong heeft. Verschillende technieken worden gebruikt om de ervaring die aan de bron van de problematiek ligt nogmaals te beleven en dan te bepalen wat er precies gebeurd is. Daarna wordt het probleem verwerkt. Hier zijn ook weer diverse technieken voor.

Regressie werkt met een lichte vorm van trance. Die trance wek je op door de beginzin een aantal keren met toenemende concentratie uit te spreken (en dit is vaak hoe een sessie begint). Tesso helpt je door zijn vraagstelling en opmerkingen om je gedachten te ordenen en op deze manier duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Maar je bent altijd zelf bewust aanwezig, er kan werkelijk niets gebeuren zonder dat je ermee instemt. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat, terwijl ik midden in een sessie zat, er gedachten of ervaringen naar boven kwamen waar ik op bewust niveau van dacht: wat gebeurt hier nu? Dit is wel erg raar! Maar iedere keer bleek dat het, raar of niet, toch was waarmee gewerkt diende te worden.

Als alles is doorgewerkt en verwerkt is, is het probleem waar de sessie om draaide, ook opgelost. En als ik zeg opgelost, dan bedoel ik precies dat. Het is dan alsof dat probleem nooit in je leven heeft bestaan. En, geloof me, dat is heel fijn om te ervaren.

In het nagesprek, dat meestal een half uur duurt, wordt alles nog eens doorgesproken. Soms maak ik aantekeningen, soms ook niet. Als je me nu vraagt wat er tijdens de diverse sessies is gebeurd, wat ik heb ervaren, dan kan ik dat echt niet meer in detail navertellen. Dat is voor mij ook helemaal niet belangrijk meer, want, zoals eerder gezegd: als de sessie succesvol is verlopen, heeft het probleem nooit bestaan.

Voor mij is regressie een geweldig middel om “lichter” door het leven te gaan. Is het altijd makkelijk? Nee. Is het altijd prettig? Ook niet. Maar het is wel erg snel en effectief. Is dit voor iedereen de juiste therapie? Dat oordeel laat ik aan Tesso over.

Mevrouw S. B.