Omgaan met (chronische) stress

Deze tweedaagse workshop is een interactieve introductie van de “Chronische Stress Regressie en Integratie (CSRI) ®” behandelmethode.

In deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op:
  • Wat is nou eigenlijk chronische stress?
  • Hoe wordt chronische stress veroorzaakt?
  • Hoe herken ik (chronische) stress?
  • Wat zijn de fysiologische gevolgen?
  • De uitingsvormen van (chronische) stress
  • Wat zijn voor mij de grootste stressfactoren?
  • Onbewuste overtuigingen en gedragspatronen.
  • Het ontdekken van jouw overlevingsstrategie (‘inadequate coping’)
  • Hoe ga ik om met (chronische) stress

De workshop begint met een gedegen chronische stresstest d.m.v de CSR-vragenlijsten. Daarna wordt er ingegaan op alle samenhangende facetten van stress, veroorzaking en zelfmanagement. Dit wordt afgewisseld met ontspanningsoefeningen, visualisaties en regressietechnieken. Deze workshop verschaft inzicht in zowel het (h)erkennen en omgaan met (chronische) stress als de ten grondslag liggende onbewuste overtuigingen en gedrags-patronen.

Wat zijn de chronische stressverschijnselen. Door onbewuste overtuigingen en gedragspatronen die gevormd zijn door opvoeding (gezin), maatschappij (scholing, leefomgeving, werkomgeving) en onverwerkte gebeurtenissen (trauma’s) kan er een vast patroon, een ‘overlevingsstrategie’ zijn ontstaan die uitmondt in langdurige mentale, emotionele en of fysieke overbelasting. Chronisch onvoldoende herstel door langdurige (mentale, emotionele en/of fysieke) overbelasting leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen waardoor chronische stressstoornissen ontstaan. Deze chronische stressstoornissen omvatten alle symptomen van vermoeidheid, stress-klachten, overspannenheid tot volledige uitputting (burnout).

Kosten van deelname zijn inclusief de gezamenlijke lunch en koffie/thee, € 280,- excl. btw per persoon.