Family ‘Genetics’ deel 1

Patronen en thema’s door generaties heen

Deze eendaagse IPARRT ART-workshop® biedt je de gelegenheid op een andere manier naar jezelf te kijken. Niet oordelend, maar oplossend. Wat heb ik meegenomen uit mijn familie? Wat is mijn eigen kwetsbaarheid tegen deze achtergrond? Welke onzichtbare velden hebben mij geraakt?

Deze workshop is gericht op mogelijke verstoringen in het heden afkomstig van onze herkomst. Wij zijn als mens geboren in een bepaalde omgeving die meestal liefde en zorg verschaft, een aantal vertrouwde mensen biedt, een redelijk vaste plek verschaft en de basis vormt voor onze opgebouwde identiteit. Dat daarbij veel mis kan gaan is in ieder bekend. Dat je echter fysiek en psychisch lijden door eerdere gebeurtenissen in de familielijn, zaken die je niet zelf meegemaakt hebt, is minder bekend.

Een kind is een mens en dat betekent dat het kind observeert, denkt en reflecteert. In eerste instantie observerend en imiterend neemt het de indrukken uit de omgeving tot zich. Helaas moet een kind zich soms verdedigen of afschermen en aangezien het door onvermogen nog niet veel anders kan dan denken, zetten zich daar de grote verdedigingsstrategieën vast. Die strategieën noemen wij ook wel: mentale programma’s.

In elke familie is wel iets dat beter had gekund. Bewust herinneren wij ons allemaal wel zaken die ons hebben geraakt en gegriefd. Ouders deden hun best (of niet), elke handeling of beslissing die onszelf raakte moeten wij nu als we terugkijken in de tijd van toen plaatsen. De deelnemers worden uitgenodigd om zo open mogelijk te her-beleven: oordeel niet. Concludeer niet. Laat eerst alle ervaringen komen, kijk wat je er zelf als kind mee hebt gedaan, laat je verrassen door je eigen intelligente oplossing als kind, en neem dan als volwassene weer het heft in handen: zo was het, maar zo hoeft het nu niet meer.

Kosten van deelname zijn inclusief de gezamenlijke lunch en koffie/thee, € 120,- per persoon.